Rejestracja

Koszt udziału w konferencji to 170 zł (w tym dwa warsztaty do wyboru). Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 30 lipca 2019 r.

Miejsce konferencji: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.


Klauzule informacyjne

Proszę o zapoznanie się z treścią klauzul informacyjnych. Niezbędne dokumenty związane z RODO będą do podpisania podczas rejestracji

   Klauzula informacyjna w związku z zawarciem umowy udziału w konferencji

   Klauzula informacyjna w związku z udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku


Opłata konferencyjna

Opłatę za udział w konferencji (w tym dwa warsztaty do wyboru) 170 zł proszę uiści zaraz po rejestracji.

Nr konta

PTNO Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
Bank Pekao SA, I Oddział w Krakowie
Nr konta: 81 1240 1431 1111 0000 1045 9430PTNO
Koniecznie z dopiskiem: Florystyka_Imie_Nazwisko


  Formularz rejestracyjny — rejestracja zakończona

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR