Opis studiów

Studia podyplomowe — Florystyka w Krakowie prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Studia Podyplomowe Florystyka wyposażają studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają absolwentom na efektywną pracę w dziale profesjonalnej i komercyjnej florystyki,
na poziomie przyjętym w krajach Unii Europejskiej.

Studia Podyplomowe Florystyka w Krakowie zapewniają odpowiednie przygotowanie absolwentów, nie tylko przez poznanie tajników florystyki współczesnej i zdobycie wiedzy na temat roślin, ale także poprzez uzyskanie kompetencji społecznych związanych z przedsiębiorczością, umiejętnościami organizacyjnymi, poczuciem estetyki i poszukiwaniem nowych możliwości rozwoju zawodowego. Kształcimy przyszłych florystów, właścicieli i pracowników kwiaciarń i pracowni florystycznych oraz nauczycieli zawodu florysta, przygotowując ich do osiągnięcia sukcesu w dynamicznie rozwijającej się branży kwiaciarskiej.

Po zaliczeniu egzaminów teoretycznych, na zakończenie Studiów Podyplomowych Florystyka odbywa się egzamin praktyczny, prowadzony według zasad opracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Florystów FLORINT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wszystkich egzaminów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Florystyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz dyplom Florysty potwierdzony przez sędziów o międzynarodowych kwalifikacjach, uznawany w Polsce i na świecie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Karol Król