Rekrutacja
Informacja dla kandydatów na Studia Podyplomowe Florystyka,
rok akademicki 2021/2022

XII edycja Studiów Podyplomowych Florystyka

 


Rekrutacja rozpoczęta !

Informacji o naborze na XII edycję studiów udziela kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska (e-mail: bozena.pawlowska@urk.edu.pl).


Organizator
Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej,  Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Czas trwania
Studia trwają 2 semestry. Przewiduje się 9 zjazdów trzydniowych (od piątku do niedzieli), ostatni 10 zjazd ma charakter seminariów i konsultacji przed egzaminem i odbywa się w terminie dogodnym dla studentów. Praktyczny egzamin końcowy odbywa się we wrześniu. Studia obejmują łącznie 260 godzin dydaktycznych w tym 140 godzin zajęć praktycznych i 120 godzin wykładów.

Koszt studiów
7200 zł, możliwość zapłaty w 2 ratach po 3600 zł za semestr.
W cenę wliczone są koszty wszystkich akcesoriów florystycznych i materiału roślinnego.

Miejsce zajęć
Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Florystyka jest złożenie lub przesłanie pocztą tradycyjną lub mailem kompletu dokumentów:

Po uzyskaniu potwierdzenia zakwalifikowania kandydata na studia należy dokonać opłaty za studia lub za pierwszy semestr, na konto bankowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem "Studia Podyplomowe Florystyka" oraz okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni, najpóźniej na pierwszym zjeździe.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Studia Podyplomowe Florystyka
Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Al. 29 Listopada 54
31-425 Kraków

E-mail: bozena.pawlowska@urk.edu.pl

Warunki ukończenia studiów:

  • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
  • uzyskanie wszystkich wymaganych programem studiów zaliczeń i zdanie egzaminów,
  • wykonanie 3 prac na egzaminie praktycznym
    i uzyskanie pozytywnego wyniku tego egzaminu.

Regulamin Studiów Podyplomowych

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
al. 29 Listopada 54
31-425
Kraków
12 662 52 69
12 662 52 66
wbio[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wbio
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Karol Król